top of page

SLUŽBY

POSKYTUJEME NAŠÍM KLIENTŮM VYPRACOVÁNÍ KOMPLEXNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OD ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU AŽ PO  NADLIMITNÍ ZAKÁZKY. VEŠKERÚ DOKUMENTACI PŘEDÁVAME ZADAVATELI, KDY JIŽ JE CELÁ DOKUMENTACE PROKONZULTOVÁNA SE VŠEMI ORGÁNY, ORGANIZACEMI A SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. JE VELICE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT, ŽE VEŠKEROU DOKUMENTACI VYTVÁŘEJÍ JEN AUTORIZOVANÉ OSOBY PRO JEDNOTLIVÉ PROFESE.  

JSME ODBORNÍCI V :

- TECHNICKÉ STUDIE

- STUDIE REALIZOVATELNOSTI

- DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍÁ ROZHODNUTÍ

- DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

- DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

- PROJEKT SKUTEČNÉHO VYHOTOVENÍ STAVBY

- PŘÍPRAVA PROJEKTŮ PRO ČERPÁNÍ  EU FONDŮ

- INŽENÝRSKÁ ČINNOST AŽ PO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, NEBO STAVEBNÍHO POVOLENÍ

- ODBORNÉ PORADENSTVÍ V OBLASTI DOPRAVNÍCH STAVEB 

EXKLUZIVNÍ SLUŽBY

- FUNKCE HLAVNÍHO INŽENÝRA PROJEKTU U VELKÝCH DOPRAVNÍCH DTAVEB

- BEZPEČNOSTNÍ AUDIT PROJEKTŮ

- STAVEBNÍ DOZOR

- AUTORSKÝ DOZOR

- PŘÍPRAVA CENOVÝCH NABÍDEK PRO ZHOTOVITELE A CENOVÝCH NABÍDEK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- VYUŽITÍ ZNALOSTÍ O CENÁCH DODAVATELSKÝCH FIREM

VYTVÁŘIME :

- DÁLNICE, RÝCHLOSTNÉ CESTY, CESTY i. AŽ iii. TŘÍDY

- MĚSTSKÉ KOMUNIKACE A KŘIŽOVATKY

- LESNÍ A POLNÍ KOMUNIKIACE

- CHODNÍKY A CYKLISTICKÉ STEZKY

- AREÁLOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

- REVITALIZACE NÁMĚSTÍ

- TRVALÉ A DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ S ODSOUHLASENÍM DOPRAVNÍHO INSPEKTORÁTU

- PLÁNY A PROJEKTY ORGANIZACE DOPRAVY

- REKONSTRUKCE CEST

- VÝPOČET STASTICKÉ DOPRAVY A PARKOVIŠT

bottom of page